ოთხშაბათი, 16.10.2019, 02:44
მოგესალმები სტუმარი

...

მთავარი » 2010 » ოქტომბერი » 22 » იურიდიული კონსულტაციები
20:31
იურიდიული კონსულტაციები

fondi soxumis mier oqtombერSi moewyo Sexvedrebi quTaisis, xonis,  wyaltubos,  senakis, xurCis, foTis municipalitetebSi arsebul qalTa mxardaWeris centrebSi. SexvedrebSi monawileobdnen devnili ქალები, skolis moswavleebi da studentebi.

iuristis mier gacemul iqna konsultaciebi sxvadasxva samarTlebriv sakiTxebze. kerZod Sexvedraze saubari iyo samoqalaqo reestris saagentos saqmianobaze, im siaxleebze romelic ეხება samoqalaqo aqtebis _ dabadebis mowmobebis, qorwineba-ganqorwinebis, gardacvalebis, pasportis gacemis sakiTxს. moqalaqeebis TxovniT momzadda uZravi qonebis ijaris xelSekrulebis  ganacxadis proeqti. Aaseve gacemul iqna konsultaciebi patimarTa Sewyalebis sakiTxebTan dakavSirebiT.

Sexvedrebze gansakuTrebuli yuradReba daeTmo iZulebiT gadaadgilebul pirTa _ devnilTa mimarT saxelmwifo strategiidan gamomdinare saxelmZRvanelo principebs, romelTa mixedviTac xorcieldeba devnilTa grZelvadiani sacxovrebliT uzrunvelyofis procesi.   

პროექტი ხორციელდება: გერმანიის ორგანიზაცია EED-, ეკლესიათა განვითარების სამსახურის მხარდაჭერით.

კატეგორია: კონსულტაციები | ნანახია: 814 | დაამატა: admin | ტეგები: EED | რეიტინგი: 0.0/0

საბჭოები
ფილმი
სოციალური კლიპი
შემოგვიერთდით
ცენტრები
2009 წლის არქივი
ალიანსი
ძებნა
კალენდარი
«  ოქტომბერი 2010  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ჩანაწერების არქივი
ჩვენი გამოკითხვა
შეგვაფასეთ
სულ პასუხი: 130
ჩვენი დონორები
ჩვენი პარტნიორები
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0